HardMenu
การเรียงโปรแกรมจากปุ่ม Start
     หลายครั้งที่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นได้ทำการลงโปรแกรมต่างๆ ไว้หลายต่อหลายโปรแกรม เมื่อกดที่ปุ่ม Start เพื่อเข้าไปเลือกใช้โปรแกรมที่ต้องการ ปรากฏว่ากว่าจะทำการหาโปรแกรมที่ต้องการได้นั้นใช้เวลานาน เพราะโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่บนหน้าจอของปุ่ม Start นั้นมีมากมายเหลือเกิน
     เพื่อให้การทำงานเรามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มาลองจัดระเบียบโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในปุ่ม Start กัน
อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่า ส่วนของโปรแกรมต่างๆ ของปุ่ม Start นั้นอยู่ตรงไหนและมีโปรแกรมอะไรบ้าง โดย คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Explore เพื่อเปิดเข้าไปดู
หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าการทำงาน Windows Explore ขึ้น
ทำการเช็คดูโปรแกรมต่างๆ ภายในส่วนของโปรแกรม สามารถจัดหมวดหมูของโปรแกรมได้ โดยการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาและตั้งชื่อตามหมวดหมูแล้วทำการโยกย้ายโปรแกรมต่างๆ ไปเก็บไว้เป็นสัดส่วน
หรืออีกวิธีคือเลือกปุ่ม Start แล้วทำการย้ายตำแหน่งของโปรแกรมในนั้น โดยใช้เม้าส์คลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากโปรแกมที่เลือกขึ้นหรือลง ก่อนหรือหลังตามที่เราต้องการ แต่วิธีนี้ต้องแม่นในการเลือกและว่างซักนิด
เท่านี้เราก็โปรแกรมต่างๆ ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบให้ง่ายและรวดเร็วในการเลือกใช้แล้ว
DownMenu