HardMenu
Office Online
กลับหน้าหลักเลือกรายวิชา
ภาษา HTML
ภาษาHTMLคือภาษามาตรฐานที่ฮิตติดตลาดของบรรดาผู้คนที่ทำงานกันบนอินเตอร์เน็ตโฮมเพจที่เราได้พบเห็น เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆที่เขียนขึ้นมาจากภาษานี้ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษานี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเขียนเพียงแค่นี้เชื่อไหมว่าก็สามารถแสดงผลบนเว็บเพจได้แล้ว
HTML
ย่อมาจากHyperTextMarkupLanguageซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ยากอย่างที่เราเข้าใจกันเพียงแต่มีรูปแบบและกฎเกณฑ์บางอย่าง ที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น และเครื่องมือหรือโปรแกรมที่จะใช้เขียนภาษา HTML เรียกว่า "HTML Editor"ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายยี่ห้อหรืออาจใช้โปรแกรม Text Editor ทั่ว ๆ ไปก็ได้แต่ต้อง Save ให้อยู่ในรูปของ ASCII หรือText เท่านั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปใส่ในส่วนกลางซึ่งก็คือใส่ไว้ใน Server ของ ISP ที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั่นเองข้อมูลที่เรานำไปใส่นี้เรียกว่า Web Page บางครั้งเรียกว่า Home Page
Web Page
Web Page ที่แสดงอยู่บนอินเตอร์เน็ตนี้มิใช่อยู่ ๆ ก็เรียกมาดูได้ จะต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมมาดู เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ว่านี้ เรียกว่า "Web Browser"
ส่วนประกอบของ Web Page
- Text เป็นข้อความปกติ โดยเราสามารถตกแต่งให้สวยงาม และมีลูกเล่นต่าง ๆ คล้ายกับการใช้งานด้วย Word Processing
- Graphics มีรูปภาพ (Picture) ลายเส้น (Line) ลายพื้น (Background)ต่าง ๆมากมายแล้วแต่จะเลือกใส่
- Multimedia เป็นรูปภาพและเสียงประกอบกัน ซึ่งเราจะเรียกว่า Audio และ Video
- Counter ใช้นับจำนวนคนที่มาเยี่ยมเยียน Web Page ของเรา หรือของคนอื่นก็ได้
- Forms เป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชม กรอกรายละเอียด แล้วส่งกลับมายังเรา
- Frames เป็นการแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนก็จะแสดงข้อมูลที่แตกต่าง กันและเป็นอิสระจากกัน
DownMenu